Skatt och pensionering på Malta

15 % i skatt - NYA FÖRDELAKTIGA SKATTE- OCH PENSIONS REGLER FÖR SVENSKAR VID BOSÄTTNING PÅ MALTA

Dubbelbeskattningavtalet
Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Malta. Detta avtal är mycket fördelaktigt om man är utflyttad svensk. På Malta finns flera olika skatteprogram. Nedan nämnda är några av de mest intressanta:

1. Ordinary resident
2. Malta retirement programme  "MRP"

Ordinary resident lämpar sig för de som önskar bo på Malta, jobba och betala skatt som "malteserna". I vissa fall kan det vara mera fördelaktigt att ansöka om Ordinary resident även vid pensionering. Någon beloppsgräns för köp av bostad finns ej. Be om hjälp för att se vilket skatteprogram som kan vara hjälpligt för just dig.

De första 12,000 euro är skattefria och kapital som flyttas till Malta beskattas ej.

Gifta

Singel

Inkomst, Euro

Skatt i  %  

Inkomst, Euros

Skatt i  %  

0 - 11,900

Skattefritt     

0 - 8,500

Skattefritt

11,901 - 21,200

15 %

8,501  -  14,500

15 %

21,201 - 28,700

25 %

14,501 - 19,500

25 %

Över  28,701

35 %

Över  19,501

35 %

MPR Malta retirement programme lämpar sig bra om man önskar pensionera sig på Malta då detta medför en mycket föredelaktig beskattning på endast 15%.

Malta har i oktober 2012 infört ett helt nytt program som primärt vänder sig till dig som vill pensionera dig på Malta, Malta Retirement Program ("MRP"). Av din inkomst som är beskattningsbar på Malta skall minst 75 % utgöras av pensionsinkomst. Den fasta skattesatsen uppgår till 15 %. Lägsta årliga skatt är EUR EUR 8000 (gifta makar) repektive 7500 (ensamstående person). Du betalar följaktligen det högsta av 15 % av inkomst eller det fasta beloppet.

Exempel på krav för att erhålla MRP-status:

 • Du måste vistas minst 90 dagar per på Malta (i genomsnitt per femårsperiod)
 • Du får inte vistas mer än 183 dagar per år i ett annat enskilt land
 • Du måste omfattas av sjukvård
 • Ansökningsavgift EUR 2500 för MRP-status
 • Vidare måste du skaffa bostad på Malta som uppfyller vissa specifika krav:
 • Om du köper en bostad på Malta skall priset uppgå till minst EUR 275 000
 • Om du hyr bostad på Malta skall hyran uppgå till minst EUR 9600 per år
 • Slutligen finns det ett antal dokumentationskrav som måste uppfyllas vid ansökan.

Den som sköter din ansökan på Malta om MRP status måste vara auktoriserad och registerad för detta. Med andra ord kan man ej vända sig till ambassad etc för att ansöka om MPR status.

För ytterligare information:
http://sparsamskatt.se/lander/Malta samt www.johnhubermalta.com

 Oavsett vilken Maltesisk skattestatus man har gäller följande:

 • Ingen förmögenhetsskatt
 • Ingen arvsskatt
 • Ingen gåvoskatt
 • Ingen fastighetsskatt

Malta retirement program  "MRP":
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=23786&l=1

 

Företagsbeskattning

Rent allmänt gäller att företagskattenivåerna på Malta är avsevärt lägre än i Sverige. Detta går inte att beskrivas kortfattat då skattelagstiftningen är komplex och varje företag är unikt.
Önskar du mera information om företagsbeskattning vänligen hör av dig till oss på MaltaMäklarna.

 John HUber Malta Chamber of Commerce and Tonio Fenech Minister of Finance

Maltas Finansminister Tonio Fenech och Skattedirektör John Huber Maltas Handelskammare som skrivit det nya skatteavtalet. John är förövrigt med oss på våra bostadsmässor i vår monter samt på vår visningsresa.

Källor: Sparsam Skatt, skattemyndigheten i Sverige, inland Revenue samt John Huber Malta.
Copyright. (©) 2008- 2015 MaltaMäklarna